Info

Hösten 2012 blev Matgard AB godkända för hållbart fiske. Det innebär att fisken är fiskad ur ett hållbart bestånd och på ett miljömässigt sätt.

Målsättningen med hållbart fiske är att bidra till sundare hav genom att erkänna och belöna hållbara fångstmetoder samt påverka de val människor gör när de köper fisk och skaldjur.